Posts

Klasseromsledelse: En god lærer må være konsekvent

Det går ikke an å nesten være konsekvent. Enten så er du konsekvent eller så er du inkonsekvent.

Det er du som lærer som har ledelsen i klasserommet. Du sørger for at reglene blir laget og får på plass grenser for tillatt og uakseptabel atferd. Om du ikke har ledelsen, er det ingen som har den heller. Stadig oppsår situasjoner der du må stoppe dårlig oppførsel. Dette gjør du for å få en slutt på problemet med en gang. Skjer det ikke, blir et lite problem fort et stort problem. SÅ, hvordan sier du NEI slik at det varer? Read more

Mèn alvor – behold roen

Læreryrket er en av de mest stressende jobbene som finnes. Jeg har lest at en lærer tar flere avgjørelser pr dag enn en flygeleder på en stor flyplass. Å føle seg trøtt når dagen er omme, er en del av jobben. Og å være trøtt etter hver arbeidsdag, er også en perfekt oppskrift på utbrenthet. Når brønnen er tom for vann, har du ingenting mer å gi. Du kommer til å lide, elevene dine vil lide og familien din vil lide. Det må finnes en lettere måte å gjøre denne jobben på! En viktig kompetanse å tilegne seg er stresskontroll; du må lære hvordan du skal kunne beholde roen. Slik kan det gjøres! Les mer! Read more