Posts

Læringsstiler – hva er nå det?

I følge Valorie King, er det 127 ulike faktorer som bidrar til begrepet læringsstiler. Når vi snakker om læringsstiler, tror vi nok vi vet hva som ligger i begrepet. Men stemmer det? Ofte forveksles elevens læringsstil med lærerens læringsstrategier eller metoder og strukturer. Nedenfor finner du en liten oversikt over hva begrepet “læringsstil” innebærer. Read more