Blossom in Strömstad

I kongens klær for Norges atomberedskap

Sju elever og nesten like mange instruktører gjorde at vi ble godt kjent og fikk tett veiledning underveis. Fellesoperative fag, radiac måletjeneste, ledelse og administrasjon, var hovedområdene i RAD-30, et 80-timerskurset fordelt på to uker. Tilbake i Radiac målepatrulje i Moss, som befal/lagleder, er jeg spent på å ta fatt på oppgaven med å bidra […]