Akademia – ordliste

Her er en rekke nyttige ord til bruk i akademia-tekster. Ideen til en slik liste fikk jeg på Lærerspesialiststudiet i PfDK (1. år av en mastergrad). Særlige kred til Hein Berdinesen ved HVL. Referatverb analyserer anser argumenterer for avgrenser bekrefter benevner bedømmer belyser berører beskriver betoner dokumenterer drøfter fastslår / slår fast favner forankrer foreslår […]

Å korrigere noen: godt teamlederskap

De fleste lærere, og ikke minst skoleledere, kommer til å ha teamlederoppgaver. Som lærere vet vi mye om elevenes gruppeprosess, men når vi selv er i en teamsituasjon, og særlig dersom det oppstår store uenigheter der godt lederskap er viktig for teamets produktivitet og medlemmenes trivsel og vekst, kan det vise seg at kunnskapen ikke er så lett å omsette til praksis som man ofte tror. Read more

Hvordan håndterer din organisasjon / skole konflikt?

En god felles forståelse og rutiner for konflikthåndtering bidrar til en styrket organisasjon. Jeg har erfart at konflikt kan virke positivt dersom den håndteres på en god og effektiv måte. Konflikt kan faktisk være nødvendig for at organisasjonen skal holde seg “frisk”. Det kan til og med lønne seg for skoleledelsen å engasjere ansatte i nær dialog på lærermøte / team-møte om dette på ulike plan i skolens organisasjon. Read more

Jippi! Fysisk aktivitet skal være del av utvidet skoledag

knute på tråden_skolenettet_aktivitetsbankenDenne nyheten har jeg ventet lenge på! I august 2009 presenterte nemlig en gruppe, ledet av Marit Breivik, en rapport med anbefalinger om hvordan fysisk aktivitet kan utvikles i skolen. Særlig viktig er det at “fysisk aktivitet blir en del av en utvidet skoledag og at slike aktiviteter må tilrettelegges og ledes av kvalifisert personale”, lyder det i Pressemelding, 20.08.2009 nr.: 41-09.  Følger skolene opp  dette, vil det utvilsomt føre til bedre helse, mer læring og økt trivsel. Read more

“Har du det i deg?” Storsatsning på lærerrekrutering, endelig!

Den viktigste rammefaktoren for læring i skolen er utvilsomt læreren. En lenge etterlengtet storsatsning på lærerrekrutering og statusløft for læreryrket er nå lansert. Den heter Har du det i deg?, skjer i regi av GNIST, og har egen kampanjeside der man kan ta en tøff test. Read more

Statsminister Jens Stoltenberg til kamp mot tidstyvene i skolen


Kilde: tu.no
VG Nett melder at statsminister Jens Stoltenberg nå lover tiltak mot tidstyveri skolen. “Stoltenberg mener elever kan miste så mye som et skoleår som følge av bråk, uro og tekniske problemer”, skriver VG Nett. Ett av områdene statsministeren mener må forbedres, er uro i klasserommet. Mer tid skal gå til læring, og elevene vil få flere timer på skolen.

Read more

Fedre engasjerer seg lite i skolen

Foreldre spiller en avgjørende rolle i barns skolegang. Likevel kommer det fram i en undersøkelse at det er kvinnene som tar seg av kontakten med skolen i tre av fire tilfeller. Professor Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedmark sier til NRK at dette kommer fram av en undersøkelse blant 1400 foreldre over hele landet. Read more

Statsministeren la vekt på skole i nyttårstalen 2008

Jens Stoltenberg
Bilde: Wikipedia.no
Det er oppsiktsvekkende at statsministeren i selveste nyttårstalen bruker tid på å allerede nå sette et kritisk blikk på de nye reformene i skolen. Han lovte en grundig gjennomgang av siste års skolereformer. Dette på grunnlag av en internasjonal rapport som for kort tid siden kom på bordet, og som viste at det ikke står så bra til med norsk skole. Read more

Ny formålsparagraf for skolen – er den god?

Viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo, har vært leder for det Regjeringsoppnevnte utvalget som i juni 07 leverte fra seg et forslag til ny formålsparagraf for skolen (§2). Det var på tide at livssynsmonopolet i norsk skole ble fjernet. Read more

Velkommen til teachertalk.no

Velkommen til et pedagogiske og didaktiske hjørne på nett. Når designet er ordentlig på plass, vil tekstene på denne siden inneholde egne refleksjoner rundt skoleaktuelle temaer med utgangspunkt i forfatterens hverdag som lærer. Lærere står selvsagt overfor svært mange av de samme utfordringene, og dette er mitt lille bidrag til å ha et lite pedagogisk og didaktisk refleksjonssted på nett. Read more