Her er en rekke nyttige ord til bruk i akademia-tekster. Ideen til en slik liste fikk jeg på Lærerspesialiststudiet i PfDK (1. år av en mastergrad). Særlige kred til Hein Berdinesen ved HVL. Referatverb analyserer anser argumenterer for avgrenser bekrefter benevner bedømmer belyser berører beskriver betoner dokumenterer drøfter fastslår / slår fast favner forankrer foreslår […]