Læringsstiler – hva er nå det?

I følge Valorie King, er det 127 ulike faktorer som bidrar til begrepet læringsstiler. Når vi snakker om læringsstiler, tror vi nok vi vet hva som ligger i begrepet. Men stemmer det? Ofte forveksles elevens læringsstil med lærerens læringsstrategier eller metoder og strukturer. Nedenfor finner du en liten oversikt over hva begrepet “læringsstil” innebærer. Read more

Hvordan motivere for læringsarbeidet?

Motivasjon er utvilsomt avgjørende for læring. Likevel mangler 400.000 elver – altså halvparten av alle elevene i den norske skolen – nettopp motivasjon og får ikke den tilpassa opplæringa som de har krav på, skal vi tro talla fra forskningsinstituttet Læringslaben (2006). Forsker Yngve Lindvig ved Læringslaben mener konsekvensen er at elevene opplever skolen som meningsløs, Selv om undersøkelsen har fått kritikk, kan egen erfaring konstatere at temaet motivasjon er verd å sette søkelyset på.

Så hvordan skape motivasjon for læring? Her er noen konkrete forslag til pedagogisk praksis som blant annet er tuftet på teorier om mestringsmotivasjon, selvbestemmelse, Gardners flerintelligensteori og brødrene Johnsons Cooperative Learning-teori. Read more