Klasseromsledelse: En god lærer må være konsekvent

Det går ikke an å nesten være konsekvent. Enten så er du konsekvent eller så er du inkonsekvent.

Det er du som lærer som har ledelsen i klasserommet. Du sørger for at reglene blir laget og får på plass grenser for tillatt og uakseptabel atferd. Om du ikke har ledelsen, er det ingen som har den heller. Stadig oppsår situasjoner der du må stoppe dårlig oppførsel. Dette gjør du for å få en slutt på problemet med en gang. Skjer det ikke, blir et lite problem fort et stort problem. SÅ, hvordan sier du NEI slik at det varer? Read more

Mèn alvor – behold roen

Læreryrket er en av de mest stressende jobbene som finnes. Jeg har lest at en lærer tar flere avgjørelser pr dag enn en flygeleder på en stor flyplass. Å føle seg trøtt når dagen er omme, er en del av jobben. Og å være trøtt etter hver arbeidsdag, er også en perfekt oppskrift på utbrenthet. Når brønnen er tom for vann, har du ingenting mer å gi. Du kommer til å lide, elevene dine vil lide og familien din vil lide. Det må finnes en lettere måte å gjøre denne jobben på! En viktig kompetanse å tilegne seg er stresskontroll; du må lære hvordan du skal kunne beholde roen. Slik kan det gjøres! Les mer! Read more

Rampete Robin – forstå bølleadferd


Franscesca Simon
De som har opplevd bøkene til Francesca Simons “Rampete Robin”, en sjarmerende bølle, nabolagets skrekk, og alle læreres mareritt, drar kanskje gjenkjennende på smilet med en anelse frysning nedover ryggmargen. For det å håndtere disiplinproblemer i skolen, har nok hatt god tradisjon for å være et forsømt kapittel i lærerens utdannelse, videreutdanning, internopplæring og planleggingsarbeid. Utvilsomt har dette skylden for at mange lærere rømmer til andre yrker etter bare et par år i skolen. De lærte aldri å hanskes med bølleadferd. Det er en myte at pøbeladferd kan fikses på rektors kontor eller i opphetede foreldresamtaler. Det må tvertimot begynne i klasserommet. Og slike grep kan læres! Du må lære å mene alvor. Her følger en introduksjon til seks viktige, uunnværlige strategier som jeg vil foreslå i de neste artiklene her på teachertalk.no / lærerprat.no. Read more

Undervisning som funker: Finne forskjeller og likheter

Diagram Man skulle kanskje tro det er lett å velge en god læringsaktivitet. Utfordringen er å treffe blink uten å måtte prøve og feile på egenhånd i mange år. Min anbefaling er å prøve ut og få dreisen på metoder/strukturer som har støtte i forskning. Det å sammenligne; å identifisere likheter og forskjeller, har forskere påvist er en svært effektiv metode i læringsarbeid (Duncher, 1945 og Gick og Holyoak (1980). I dette innlegget presenteres forslag til hvordan man kan implementere denne arbeidsformen i klasserommet. Read more

Klasseromsledelse: Rutiner i klasserommet

Skal man få god flyt i klasseromsmaskineriet der minimalt med tid kastes bort, trenger man å etablere gode rutiner. Hver rutine må nøye innlæres helt i begynnelsen av året, noe som er tidkrevende, men som man får mangedoblet tilbake resten av skoleåret. Et viktig overlevelseskriterium for lærer og elever er at nødvendige prosedyrer må innarbeides som rutiner. Få rutinene på plass fra starten av året eller slit med dem hele året. I dette innlegget presenteres noen forslag til arbeidet med rutiner i klasserommet. Read more

Klasseromsledelse: Ansvarliggjøring avgjørende for høy kvalitet

Lærerstudenter, kvalitet I klasserommet ønsker vi å erstatte sløving med kvalitetsarbeid og slurv med samvittighetsfullt arbeid. Det faller seg da naturlig for lærere å ønske en høyere standard for elevene enn de kanskje selv ønsker. Dersom umotiverte elever ikke lærer gode arbeidsvaner på skolen, vil de sannsynligvis gå gjennom livet slik vi lot dem jobbe. Om vi skal oppnå høy grad av kvalitet og mestringskompetanse, må vi først forstå hvordan eleven oppnår kvalitet og mestring. Høy kompetanse skapes ved hjelp av kvalitetskontroll. Målet med kvalitetskontroll er å trene elevene opp til lærerens standard fremfor at læreren senker standarden for å føye seg etter arbeidsetikken eleven hadde med seg fra tidligere. Read more

Ved min ungdomsskolelærers føtter

tjentland-brynjulf-roligheden-ungdomsskole-tromoy

Tjentland

Med god grunn har jeg kommet til konklusjonen at min klassestyrers personlige egenskaper, kompetanse, elevkontakt og ikke minst grep om å drive klasseledelse og undervisning var en braksuksess! Min tid (1983-86) ved Tromøy Ungdomsskole / Roligheden skole var i stor grad preget av positive opplevelser både sosialt og faglig, med innslag av det humoristiske og militante. I dag, med en porsjon større selvinnsikt og ikke minst med egne lærerbriller på, har jeg lenge vært nysgjerrig på hvordan han fikk det til. Jeg kontaktet liksågodt Tjentland (gikk bare på etternavn den gang) og spurte ham. Responsen inneholdt interessante strøtanker om klasseromsledelse, og de vil jeg dele med deg her på lærerprat/teachertalk (med tillatelse:) Read more

Klasseromsledelse: Hvordan kan du skape gode relasjoner til hver enkelt elev?

Noe av det viktigste en lærer kan gjøre, er å styrke elevens selvbilde og klassens repertoar av konstruktive ferdigheter. Et svært betydningsfullt virkemiddel for å få dette til, er at du har vist at du “ser” eleven, bryr deg om og viser omsorg. Dette gjør at læreren stilles overfor store krav når det gjelder kunnskap, kreativitet og oppfinnsomhet. Et temahefte skrevet av Målfrid Lønning Strand (Pedlex Norsk Skoleinformasjon, 2000) løfter fram gode, konkrete tiltak enhver lærer stadig trenger å minnes på. De er så gode og anvendelige at jeg presenterer noen av dem her. Read more

Statsminister Jens Stoltenberg til kamp mot tidstyvene i skolen


Kilde: tu.no
VG Nett melder at statsminister Jens Stoltenberg nå lover tiltak mot tidstyveri skolen. “Stoltenberg mener elever kan miste så mye som et skoleår som følge av bråk, uro og tekniske problemer”, skriver VG Nett. Ett av områdene statsministeren mener må forbedres, er uro i klasserommet. Mer tid skal gå til læring, og elevene vil få flere timer på skolen.

Read more

Klasseromsledelse: Å skape motivasjon

Insentiv
Motivert?
Produktiviteten i læringsarbeid er avhengig av balansen mellom elevens arbeidsinnsats (hvor hardt man jobber) og kvaliteten i forhold til læringsmålet. For å oppnå en bedre arbeidsinnsats, må vi kunne besvare et grunnleggende spørsmål: “Hvorfor skal jeg gjøre dette?” Så, hvilke redskap benytter læreren i klasserommet for å gi elevene en begrunnelse (motivasjonsmidler) for å jobbe hardt og gjøre seg flid i læringsarbeidet? Og hvordan motiveres elever som simpelthen ikke bryr seg? Read more