Klasseromsledelse – Å eliminere tilbakesnakk

Et scenario hvor en elev tyr til tilbakesnakk mot læreren, utvikler seg fort til et klasseromsteater der hensikten er å latterliggjøre din klasseromsledelse og deg som lærer. Skal man klare å hanskes med tilbakesnakk-problematikken, er det nødvendig å tenke både kortsiktig og langsiktig. Les videre og få noen forslag til hvordan eliminere tilbakesnakk.

Read more

Klasseromsledelse: Grensesettingens kroppsspråk

For å komme forstyrrelser i læringssituajsoner til livs, som for eksempel naboprat, er bruk av effektivt kroppsspråk avgjørende. Gjennom kroppsspråk formidler vi våre virkelige tanker, følelser og intensjoner enten vi vil eller ei. Og elevene leser oss som en åpen bok. Fordi vi kommuniserer våre intensjoner gjennom kroppsspråket, leser elevene tankene våre og vet ofte hva vi kommer til å gjøre før vi vet det selv. Her er noen tips til effektiv bruk av kroppsspråk. Read more

Klasseromsledelse: En god lærer må være konsekvent

Det går ikke an å nesten være konsekvent. Enten så er du konsekvent eller så er du inkonsekvent.

Det er du som lærer som har ledelsen i klasserommet. Du sørger for at reglene blir laget og får på plass grenser for tillatt og uakseptabel atferd. Om du ikke har ledelsen, er det ingen som har den heller. Stadig oppsår situasjoner der du må stoppe dårlig oppførsel. Dette gjør du for å få en slutt på problemet med en gang. Skjer det ikke, blir et lite problem fort et stort problem. SÅ, hvordan sier du NEI slik at det varer? Read more

Mèn alvor – behold roen

Læreryrket er en av de mest stressende jobbene som finnes. Jeg har lest at en lærer tar flere avgjørelser pr dag enn en flygeleder på en stor flyplass. Å føle seg trøtt når dagen er omme, er en del av jobben. Og å være trøtt etter hver arbeidsdag, er også en perfekt oppskrift på utbrenthet. Når brønnen er tom for vann, har du ingenting mer å gi. Du kommer til å lide, elevene dine vil lide og familien din vil lide. Det må finnes en lettere måte å gjøre denne jobben på! En viktig kompetanse å tilegne seg er stresskontroll; du må lære hvordan du skal kunne beholde roen. Slik kan det gjøres! Les mer! Read more

Rampete Robin – forstå bølleadferd


Franscesca Simon
De som har opplevd bøkene til Francesca Simons “Rampete Robin”, en sjarmerende bølle, nabolagets skrekk, og alle læreres mareritt, drar kanskje gjenkjennende på smilet med en anelse frysning nedover ryggmargen. For det å håndtere disiplinproblemer i skolen, har nok hatt god tradisjon for å være et forsømt kapittel i lærerens utdannelse, videreutdanning, internopplæring og planleggingsarbeid. Utvilsomt har dette skylden for at mange lærere rømmer til andre yrker etter bare et par år i skolen. De lærte aldri å hanskes med bølleadferd. Det er en myte at pøbeladferd kan fikses på rektors kontor eller i opphetede foreldresamtaler. Det må tvertimot begynne i klasserommet. Og slike grep kan læres! Du må lære å mene alvor. Her følger en introduksjon til seks viktige, uunnværlige strategier som jeg vil foreslå i de neste artiklene her på teachertalk.no / lærerprat.no. Read more

Klasseromsledelse – utnytt nærhet

God klasseromsledelse bør føre til økt læringsutbyte for alle. Det innebærer en disiplinerende faktor som får elevene til å kutte nabosnakk og sløving. Istedenfor skal de være aktive og konsentrerte. I tillegg er motivasjon helt avgjørende. Man må gi elevene en grunn til å arbeide godt og samvittighetsfullt. Et viktig redskap i den disiplinerende klasseromsledelsen er lærerens nærhet til elevene. Den fysiske avstanden til læreren i klasserommet, har stor innflytelse for hvorvidt elevene arbeider konsentrert, eller om de sløver. Her får du noen tips til hvordan dette gjøres, inkludert forslag til pultorganisering. Read more

Grensesetting for små barn – ikke så lett

Små barn må ofte tåle mang en beskjedstorm i løpet av en dag, både på skolen og i hjemmet. Utydelige regler og inkonsekvens fører ofte til at atferdsvanskene bare øker. Det handler i stor grad om grensesetting, et stadig tilbakevennende, viktig tema i en lærers hverdag så vel som foreldrenes. Hvordan redusere beskjedbombardement og øke ro og trygghet ved god grensesetting? Her er noen effektive måter å gi beskjeder på. Read more