Klasseromsledelse: Grensesettingens kroppsspråk

For å komme forstyrrelser i læringssituajsoner til livs, som for eksempel naboprat, er bruk av effektivt kroppsspråk avgjørende. Gjennom kroppsspråk formidler vi våre virkelige tanker, følelser og intensjoner enten vi vil eller ei. Og elevene leser oss som en åpen bok. Fordi vi kommuniserer våre intensjoner gjennom kroppsspråket, leser elevene tankene våre og vet ofte hva vi kommer til å gjøre før vi vet det selv. Her er noen tips til effektiv bruk av kroppsspråk. Read more

Klasseromsledelse: En god lærer må være konsekvent

Det går ikke an å nesten være konsekvent. Enten så er du konsekvent eller så er du inkonsekvent.

Det er du som lærer som har ledelsen i klasserommet. Du sørger for at reglene blir laget og får på plass grenser for tillatt og uakseptabel atferd. Om du ikke har ledelsen, er det ingen som har den heller. Stadig oppsår situasjoner der du må stoppe dårlig oppførsel. Dette gjør du for å få en slutt på problemet med en gang. Skjer det ikke, blir et lite problem fort et stort problem. SÅ, hvordan sier du NEI slik at det varer? Read more

Mèn alvor – behold roen

Læreryrket er en av de mest stressende jobbene som finnes. Jeg har lest at en lærer tar flere avgjørelser pr dag enn en flygeleder på en stor flyplass. Å føle seg trøtt når dagen er omme, er en del av jobben. Og å være trøtt etter hver arbeidsdag, er også en perfekt oppskrift på utbrenthet. Når brønnen er tom for vann, har du ingenting mer å gi. Du kommer til å lide, elevene dine vil lide og familien din vil lide. Det må finnes en lettere måte å gjøre denne jobben på! En viktig kompetanse å tilegne seg er stresskontroll; du må lære hvordan du skal kunne beholde roen. Slik kan det gjøres! Les mer! Read more

Rampete Robin – forstå bølleadferd


Franscesca Simon
De som har opplevd bøkene til Francesca Simons “Rampete Robin”, en sjarmerende bølle, nabolagets skrekk, og alle læreres mareritt, drar kanskje gjenkjennende på smilet med en anelse frysning nedover ryggmargen. For det å håndtere disiplinproblemer i skolen, har nok hatt god tradisjon for å være et forsømt kapittel i lærerens utdannelse, videreutdanning, internopplæring og planleggingsarbeid. Utvilsomt har dette skylden for at mange lærere rømmer til andre yrker etter bare et par år i skolen. De lærte aldri å hanskes med bølleadferd. Det er en myte at pøbeladferd kan fikses på rektors kontor eller i opphetede foreldresamtaler. Det må tvertimot begynne i klasserommet. Og slike grep kan læres! Du må lære å mene alvor. Her følger en introduksjon til seks viktige, uunnværlige strategier som jeg vil foreslå i de neste artiklene her på teachertalk.no / lærerprat.no. Read more

Ved min ungdomsskolelærers føtter

tjentland-brynjulf-roligheden-ungdomsskole-tromoy

Tjentland

Med god grunn har jeg kommet til konklusjonen at min klassestyrers personlige egenskaper, kompetanse, elevkontakt og ikke minst grep om å drive klasseledelse og undervisning var en braksuksess! Min tid (1983-86) ved Tromøy Ungdomsskole / Roligheden skole var i stor grad preget av positive opplevelser både sosialt og faglig, med innslag av det humoristiske og militante. I dag, med en porsjon større selvinnsikt og ikke minst med egne lærerbriller på, har jeg lenge vært nysgjerrig på hvordan han fikk det til. Jeg kontaktet liksågodt Tjentland (gikk bare på etternavn den gang) og spurte ham. Responsen inneholdt interessante strøtanker om klasseromsledelse, og de vil jeg dele med deg her på lærerprat/teachertalk (med tillatelse:) Read more

Effektive kommunikasjonsmønstre i skolen

Prinsippene i effektive kommunikasjonsmønstre som foreslås her, er en oppfølger fra forrige post og gjelder i særlig grad udiskutable standarder, verdier og regler som danner grunnlaget for elevens egen helse, trivsel og læringsmiljø. Effekten får selvsagt også positive følger for medelever og lærere. Så, hva er disse effektive kommunikasjonsmønstrene som setter en stopper for uakseptabel atferd? Read more

Ineffektive kommunikasjonsmønstre

Altfor ofte opplever man et uendret atferdsmønster selv etter utallige samtaler, møter og andre tiltak der intensjonen er god, men resultatet en fadese. Etter egen erfaring og støtte i litteratur, våger jeg påstanden at dette i stor grad skyldes ineffektive måter å kommunisere på. Felles for disse mønstrene er at de baseres på vag, indirekte og uklar kommunikasjon. Teorier om kommunikasjon-systemer støtter at det man sier reflekterer hva man mener. Beskjeder som “Prøv å sitte stille”, er ikke en beskjed om å sitte stille, men reflekterer lærerens holdning om at hun tror eleven ikke er i stand til å sitte stille. Read more

Grensesetting for små barn – ikke så lett

Små barn må ofte tåle mang en beskjedstorm i løpet av en dag, både på skolen og i hjemmet. Utydelige regler og inkonsekvens fører ofte til at atferdsvanskene bare øker. Det handler i stor grad om grensesetting, et stadig tilbakevennende, viktig tema i en lærers hverdag så vel som foreldrenes. Hvordan redusere beskjedbombardement og øke ro og trygghet ved god grensesetting? Her er noen effektive måter å gi beskjeder på. Read more