Akademia – ordliste

Her er en rekke nyttige ord til bruk i akademia-tekster. Ideen til en slik liste fikk jeg på Lærerspesialiststudiet i PfDK (1. år av en mastergrad). Særlige kred til Hein Berdinesen ved HVL. Referatverb analyserer anser argumenterer for avgrenser bekrefter benevner bedømmer belyser berører beskriver betoner dokumenterer drøfter fastslår / slår fast favner forankrer foreslår […]

Klasseromsledelse – Å eliminere tilbakesnakk

Et scenario hvor en elev tyr til tilbakesnakk mot læreren, utvikler seg fort til et klasseromsteater der hensikten er å latterliggjøre din klasseromsledelse og deg som lærer. Skal man klare å hanskes med tilbakesnakk-problematikken, er det nødvendig å tenke både kortsiktig og langsiktig. Les videre og få noen forslag til hvordan eliminere tilbakesnakk.

Read more

Økonomistyring på timeplanen

Det finnes sikkert myriader av nettressurser om personlig økonomi til bruk i skolen, ikke minst på de respektive læreverks nettsider. Men jeg ble tipset av Maleneogit om tre nettressurser jeg bare må nevne her på Lærerprat.no, og som kan brukes for å øke barn og unges økonomiske forståelse:

For dem fra 5-9 år : http://www.pengeby.no/

For 10-15-åringer: http://www.cashkontroll.no/

For aldersgruppen 18-27 : Mind Your Money

For lærere : Økonomisk forståelse – http://www.uof.no

Kurs: Vurdering for læring – del 2

“It is assessment which helps us distinguish between teaching and learning”.

Som en oppsummering av kurset lar jeg deg liksågodt gå til ekspertene, og derfor legger jeg lenker til to filmforedrag, ett ved Dylan Wiliam, en av verdens mest anerkjente forskere på vurderingsfeltet, fra hans besøk ved Utdanningsdirektoratet mars 2010, og et annet foredraget er ved Thomas Nordahl om helhetlig arbeid med læringsmiljøet. Disse foredragene anbefaler jeg på det sterkeste! Ved å se dem risikerer du å få øyeåpneren du har ventet på. Read more

Å korrigere noen: godt teamlederskap

De fleste lærere, og ikke minst skoleledere, kommer til å ha teamlederoppgaver. Som lærere vet vi mye om elevenes gruppeprosess, men når vi selv er i en teamsituasjon, og særlig dersom det oppstår store uenigheter der godt lederskap er viktig for teamets produktivitet og medlemmenes trivsel og vekst, kan det vise seg at kunnskapen ikke er så lett å omsette til praksis som man ofte tror. Read more

Hvordan håndterer din organisasjon / skole konflikt?

En god felles forståelse og rutiner for konflikthåndtering bidrar til en styrket organisasjon. Jeg har erfart at konflikt kan virke positivt dersom den håndteres på en god og effektiv måte. Konflikt kan faktisk være nødvendig for at organisasjonen skal holde seg “frisk”. Det kan til og med lønne seg for skoleledelsen å engasjere ansatte i nær dialog på lærermøte / team-møte om dette på ulike plan i skolens organisasjon. Read more

Kurs: Vurdering for læring – del 1

Som et ledd i et kompetanseløft i norsk skole arrangeres videreutdanningskurset “Individuell vurdering” over det ganske land. Selv var jeg med på den første av tre samlinger Tromsø  1. februar. Tenkte å videformidle noen hovedpunkter og trekke fram enkelte gullkorn fra samlinga.
Read more

Klasseromsledelse: Grensesettingens kroppsspråk

For å komme forstyrrelser i læringssituajsoner til livs, som for eksempel naboprat, er bruk av effektivt kroppsspråk avgjørende. Gjennom kroppsspråk formidler vi våre virkelige tanker, følelser og intensjoner enten vi vil eller ei. Og elevene leser oss som en åpen bok. Fordi vi kommuniserer våre intensjoner gjennom kroppsspråket, leser elevene tankene våre og vet ofte hva vi kommer til å gjøre før vi vet det selv. Her er noen tips til effektiv bruk av kroppsspråk. Read more

Jippi! Fysisk aktivitet skal være del av utvidet skoledag

knute på tråden_skolenettet_aktivitetsbankenDenne nyheten har jeg ventet lenge på! I august 2009 presenterte nemlig en gruppe, ledet av Marit Breivik, en rapport med anbefalinger om hvordan fysisk aktivitet kan utvikles i skolen. Særlig viktig er det at “fysisk aktivitet blir en del av en utvidet skoledag og at slike aktiviteter må tilrettelegges og ledes av kvalifisert personale”, lyder det i Pressemelding, 20.08.2009 nr.: 41-09.  Følger skolene opp  dette, vil det utvilsomt føre til bedre helse, mer læring og økt trivsel. Read more

“Har du det i deg?” Storsatsning på lærerrekrutering, endelig!

Den viktigste rammefaktoren for læring i skolen er utvilsomt læreren. En lenge etterlengtet storsatsning på lærerrekrutering og statusløft for læreryrket er nå lansert. Den heter Har du det i deg?, skjer i regi av GNIST, og har egen kampanjeside der man kan ta en tøff test. Read more