Entries by Rune Stavdal

Effektive kommunikasjonsmønstre i skolen

Prinsippene i effektive kommunikasjonsmønstre som foreslås her, er en oppfølger fra forrige post og gjelder i særlig grad udiskutable standarder, verdier og regler som danner grunnlaget for elevens egen helse, trivsel og læringsmiljø. Effekten får selvsagt også positive følger for medelever og lærere. Så, hva er disse effektive kommunikasjonsmønstrene som setter en stopper for uakseptabel […]

Ineffektive kommunikasjonsmønstre

Altfor ofte opplever man et uendret atferdsmønster selv etter utallige samtaler, møter og andre tiltak der intensjonen er god, men resultatet en fadese. Etter egen erfaring og støtte i litteratur, våger jeg påstanden at dette i stor grad skyldes ineffektive måter å kommunisere på. Felles for disse mønstrene er at de baseres på vag, indirekte […]

Ny formålsparagraf for skolen – er den god?

Viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo, har vært leder for det Regjeringsoppnevnte utvalget som i juni 07 leverte fra seg et forslag til ny formålsparagraf for skolen (§2). Det var på tide at livssynsmonopolet i norsk skole ble fjernet.

Velkommen til teachertalk.no

Velkommen til et pedagogiske og didaktiske hjørne på nett. Når designet er ordentlig på plass, vil tekstene på denne siden inneholde egne refleksjoner rundt skoleaktuelle temaer med utgangspunkt i forfatterens hverdag som lærer. Lærere står selvsagt overfor svært mange av de samme utfordringene, og dette er mitt lille bidrag til å ha et lite pedagogisk […]