Entries by Rune Stavdal

Ny formålsparagraf for skolen – er den god?

Viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo, har vært leder for det Regjeringsoppnevnte utvalget som i juni 07 leverte fra seg et forslag til ny formålsparagraf for skolen (§2). Det var på tide at livssynsmonopolet i norsk skole ble fjernet.

Velkommen til teachertalk.no

Velkommen til et pedagogiske og didaktiske hjørne på nett. Når designet er ordentlig på plass, vil tekstene på denne siden inneholde egne refleksjoner rundt skoleaktuelle temaer med utgangspunkt i forfatterens hverdag som lærer. Lærere står selvsagt overfor svært mange av de samme utfordringene, og dette er mitt lille bidrag til å ha et lite pedagogisk […]