Entries by Rune Stavdal

I kongens klær for Norges atomberedskap

Sju elever og nesten like mange instruktører gjorde at vi ble godt kjent og fikk tett veiledning underveis. Fellesoperative fag, radiac måletjeneste, ledelse og administrasjon, var hovedområdene i RAD-30, et 80-timerskurset fordelt på to uker. Tilbake i Radiac målepatrulje i Moss, som befal/lagleder, er jeg spent på å ta fatt på oppgaven med å bidra […]

Our first family Christmas picture (1994)

I don’t remember if we had started the tradition of sending Christmas cards to family and friends in 1994, but these two beauties would have made a wonderful X’mas greeting anyways. I decided to set the post date to 1994 so the Christmas card category would show the photos chornologically.