Entries by Rune Stavdal

A very merry Christmas 2015

Greetings to you and thanks for dropping by my blog! Wishing you a Very Merry Christmas and a Happy 2016 ! Much love from Katariina, Rune, Andreas, Thomas, Mathias, Niklas…and I’m sure our dog, Bella, and our cat, Selma, are sending gentle barking and soft purring, too!

A Photogenic Cat

Just a little update on this rather photogenic member of the family, perhaps a news update that is more interesting to its owners than the random reader of this blog… I published this photo on Instagram with the comment: “Perhaps the most photogenic member of our family”. One contact remarked “that would be your wife”, […]

My kid loves his school

I’ve been fortunate to have my youngest kid at a school where he thrives. Dedicated teachers, an environment comprised of  smaller classes than in the public schools combined with high academic standards and founded on a Christian philosophy of education, make a school my youngest loves attending. He was just happy to pose in this […]

Klasseromsledelse – Å eliminere tilbakesnakk

Et scenario hvor en elev tyr til tilbakesnakk mot læreren, utvikler seg fort til et klasseromsteater der hensikten er å latterliggjøre din klasseromsledelse og deg som lærer. Skal man klare å hanskes med tilbakesnakk-problematikken, er det nødvendig å tenke både kortsiktig og langsiktig. Les videre og få noen forslag til hvordan eliminere tilbakesnakk.