Most recent blog entries

Ny formålsparagraf for skolen – er den god?

Viserektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo, har vært leder…

Velkommen til teachertalk.no

Velkommen til et pedagogiske og didaktiske hjørne på nett.…

Lydfiler: Hatchet