Most recent blog entries

Effektive kommunikasjonsmønstre i skolen

Prinsippene i effektive kommunikasjonsmønstre som foreslås…

Ineffektive kommunikasjonsmønstre

Altfor ofte opplever man et uendret atferdsmønster selv etter…

Grensesetting for små barn – ikke så lett

/
Små barn må ofte tåle mang en beskjedstorm i løpet av en…