Most recent blog entries

Stephen Krashen om fremmedspråkopplæring

Dropp kjedelig grammatikkundervisning og glosepugg. Den anerkjente…

Læringsstiler – hva er nå det?

I følge Valorie King, er det 127 ulike faktorer som bidrar…

Hvordan motivere for læringsarbeidet?

Motivasjon er utvilsomt avgjørende for læring. Likevel mangler…