Most recent blog entries

Klasseromsledelse – å lære ved å gjøre

/
Benytter vi effektive verbal veiledning sammen med visualisering,…

Visualisering mangedobler læringsutbyttet

Skal man veilede elevene i læringsarbeidet i klasserommet, er…

Verbale tilbakemeldinger i veiledningsarbeid

Å gi muntlig veiledning mens klassen arbeider, tar tradisjonelt…