80 timers befalskurs i kongens klær på Sivilforsvarets beredskaps og kompetansesenter i Starum.

Sju elever og nesten like mange instruktører gjorde at vi ble godt kjent og fikk tett veiledning underveis. Fellesoperative fag, radiac måletjeneste, ledelse og administrasjon, var hovedområdene i RAD-30, et 80-timerskurset fordelt på to uker.

Tilbake i Radiac målepatrulje i Moss, som befal/lagleder, er jeg spent på å ta fatt på oppgaven med å bidra til formålet med å beskytte befolkningen. Hver patrulje
foretar rutinemessig bakgrunnsstråling tre ganger i året på tre ulike målepunkter pr gang. I tillegg rykker vi ut ved akutte hendelser, f eks ved funn av mulige radioaktive kilder, mistanke om forurensning. Vi er på mange måter Statens stråleverns forlengede arm. Responstiden er 30 minutter til en time.