Drammen kommunes IKT-plan for grunnskolen imponerer

Som IKT entusiast har jeg lenge vært på leit etter en anvendbar IKT-plan for grunnskolen. Drammen kommune har lansert sin på iktplan.no, og den er vikelig verd en titt.

Planen er delt inn i kompetanse etter samme trinn-nivå som L06 legger opp til. Hert trinn har hovedkompetanseområder som igjen er delt inn i tre ulike mestringsnivå. Video-eksempel kan spilles av for hvert kompetansemål, noe som gjør denne planen til både oversiktlig, brukervennlig og til og med godt tilrettelagt for både lærere, foresatte og ikke minst elevene!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.