Å korrigere noen: godt teamlederskap

De fleste lærere, og ikke minst skoleledere, kommer til å ha teamlederoppgaver. Som lærere vet vi mye om elevenes gruppeprosess, men når vi selv er i en teamsituasjon, og særlig dersom det oppstår store uenigheter der godt lederskap er viktig for teamets produktivitet og medlemmenes trivsel og vekst, kan det vise seg at kunnskapen ikke er så lett å omsette til praksis som man ofte tror.

En dårlig måte å korrigere kollegaer på teamet, kan fort bære galt av sted. Alle har behov for å få hjelp til å forbedre seg, og nettopp det bør være målet med respons/korreksjon. En god leder klarer å bruke korreksjon (konstruktiv kritikk, coaching) slik at andre blir oppbygget, ikke nedbrutt.

Begynn med positive relasjoner

All konstruktiv kritikk / korrigerende tilbakemeldinger må ta utgangspunkt i gode relasjoner. Det er bortimot umulig å komme med korrigerende respons uten et godt og trygt kollegialt forhold i bunnen. Man vil nok fint klare å oppnå endring ved å bruke autoritet uten at et godt forhold er etablert i en stor, byrokratisk organisasjon, men ikke på et team. Relasjonsbygging kommer først.

Irettesettelse

Dersom du først skal irettesette, vær konkret slik at personen faktisk forstår hvilken handling det gjelder, og hva du mener var galt.  Ikke vent til problemet er blitt så stort at å det blir vanskelig å få personene tilbake på teamet. Selv om det er viktig å ta vare på relasonene, hjelper det lite å la den det gjelder tro at det ikke finnes noe problem.

Respekt

Aldri fordøm en person. Så snart en korreksjon blir mer personlig enn saklig/praktisk, vil den som skal korrigeres bli defensiv, og lederen mister verdien i å korrigere. Sett fokus på handlingen som skal rettes på, og ikke personen. Selv om korreksjonen omhandler personlighetskonflikt, så sant du ønsker å beholde personen på teamet, vil du garantert oppnå mer dersom personen vet og opplever at du respekterer ham/henne.

Nytt fokus

I tillegg til å fortelle personen hva hun/han gjorde feil, bidra med å hjelpe slik at personen kan vokse og lære av sine feil. Sett av tid som leder til å ta en dialog på hvordan hun/han kan gjøre forbedringer.

Gjenopprettelse

Sørg alltid for at personen du korrigerer vet at du fortsatt har tro på hans/hennes egenskaper og evne til å utføre jobben han/hun er satt til. Det er ikke lett å ta imot korreksjon, og mange vil lett miste motivasjonen og hjerte for arbeidet når de opplever at deres arbeid ikke verdsettes.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.