Hvordan håndterer din organisasjon / skole konflikt?

En god felles forståelse og rutiner for konflikthåndtering bidrar til en styrket organisasjon. Jeg har erfart at konflikt kan virke positivt dersom den håndteres på en god og effektiv måte. Konflikt kan faktisk være nødvendig for at organisasjonen skal holde seg “frisk”. Det kan til og med lønne seg for skoleledelsen å engasjere ansatte i nær dialog på lærermøte / team-møte om dette på ulike plan i skolens organisasjon.

Hvorfor skulle jeg kunne noe om konflikthåndtering i skolen? Ekpert er jeg ikke, men kan har likevel lært mye gjennom et fireårig vikariat som inspektør. I tillegg har jeg vært lærernes tillitsvalgt i mange år, og gjennom dette vært både kurset og høstet erfaringskompetanse i ulike typer konflikter på arbeidsplassen. Ofte er jeg en type som havner i en meklerposisjon når gnisninger oppstår.

Ofte kan man i en organisasjon bli for høflige med hverandre, og slikt kan føre til at konflikter i lengre tid unngås (skyves foran), til og med overses, mens man desperat forsøker å bevare de kollegiale relasjonene eller unngå den negative spenningen konflikt medfører.

Det hender også at enkeltpersoner gjør det han/hun kan for å holde en situasjon under kontroll uten å la den andre part komme med sin side i saken, kanskje kun av egen interesse, eller for å holde vanndampen under under lokk ved å utøve hardt press; hindre konflikten fra å komme ut og dermed utvikle seg videre.

Begge disse fremgangsmåtene gjør vondt verre, for de beste ideene slås beina under når vi lar være å la den uoversiktlige, uønskede og ubekvemme konflikten slippe fram.

Selvsagt finnes det mange saker som ikke er verdt å ta opp kampen for, og det hender utvilsomt at relasjonene i kollegiet  er viktigere enn å risikere gnisningene konflikt kan forårsake. Oftest tror jeg likevel både målet du ønsker å oppnå og de mellommenneskelige relasjonen på teamet er altfor viktig til at du bør la være å løfte på lokket, jobbe gjennom konflikten, nettopp for å få fram de beste løsningene. De fleste vil ønske å være støttende og samarbeidsvillige selv om det kanskje ikke er den første responsen man blir møtt med i første dialogrunde.

Med god grunn spør jeg meg selv:

Hvordan håndterer jeg en konfliktsituasjon?

Hvilket syn har organisasjonens ledelse på konflikt?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.