Jippi! Fysisk aktivitet skal være del av utvidet skoledag

knute på tråden_skolenettet_aktivitetsbankenDenne nyheten har jeg ventet lenge på! I august 2009 presenterte nemlig en gruppe, ledet av Marit Breivik, en rapport med anbefalinger om hvordan fysisk aktivitet kan utvikles i skolen. Særlig viktig er det at “fysisk aktivitet blir en del av en utvidet skoledag og at slike aktiviteter må tilrettelegges og ledes av kvalifisert personale”, lyder det i Pressemelding, 20.08.2009 nr.: 41-09.  Følger skolene opp  dette, vil det utvilsomt føre til bedre helse, mer læring og økt trivsel.

Anbefalingene kommer fra kjente idrettsnavn som Grete Waitz og Stig Inge Bjørneby, Sigmund Andersen, leder for Nasjonalt råd for fysisk fostring i skolen, Inger-Åshild By, prorektor ved Idrettshøyskolen og Oddrun Samdal fra Universitetet i Bergen.

Her er arbeidsguppens anbefalinger:

 1. Fysisk aktivitet gjennom de 2 ekstra timene som innføres fra høsten 2009, må tilrettelegges og ledes av kvalifisert personale. Det anbefales at hver skole eller kommune, alt etter størrelsen, har minst én person med både pedagogisk kompetanse og kompetanse på kroppsøving/fysisk aktivitet til å planlegge året med fysisk aktivitet.
 2. Det bør satses på videreutdanning av lærere i kroppsøving og jevnlige etterutdanningstilbud til alle som har ansvar for å tilrettelegge fysisk aktivitet i skolen.
 3. Fysisk aktivitet må være en del av en utvidet skoledag.
 4. Fysisk aktivitet må i større grad inn som metode for læring innenfor flere fag.
 5. Kunnskap om fysisk aktivitet og bruk av fysisk aktivitet som metode i flere fag, må bli et sentralt område i det nye og utvidede faget ”Pedagogikk og elevkunnskap” i lærerutdanningen.
 6. Kroppsøvingsfaget bør styrkes på både barnetrinnet og ungdomstrinnet. Antall kroppsøvingstimer må økes og lærere som underviser i kroppsøving må vanligvis ha minimum 30 studiepoeng utdanning i faget.
 7. Idé- og ressursbanken må være inspirerende, gjøres kjent og lett tilgjengelig for personalet som skal tilrettelegge og lede den fysiske aktiviteten i skolen. Den må jevnlig oppgraderes og fornyes.
 8. Det er viktig å lytte til ansvarlige skoleledere med hensyn til hva som kvalitetsmessig, sikkerhetsmessig og realistisk lar seg gjennomføre for å skape et godt tilbud for de elevene det er viktigst å nå.
 9. Satsinga på fysisk aktivitet må evalueres.

Utdanningsdirektoratet har utviklet en gnistrende god digital ressursbank der skolene kan hente ideer til spennende aktiviteter som passer til fysisk aktivitet i skolen. Det finnes i skrivende stund 125 aktiviteter i ressursbanken, i tillegg til veiledningsmateriale, faktastoff og relevante lenker. (Kilde Kunnskapsdepartementet)

Aktivitetsbanken til udir.no: http://www.udir.no/Fysisk-aktivitet-i-skolen/Aktivitetsbanken/

1 reply
 1. Rune
  Rune says:

  Idebanken har jeg kikket gjennom, og er kjempeimponert over alle de morsomme aktivitetene som samlingen inneholder. Har plukket ut flere jeg tenker bruke i krø-timene også! Folkens, her er det bare å forsyne seg!

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply to Rune Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.