“Har du det i deg?” Storsatsning på lærerrekrutering, endelig!

Den viktigste rammefaktoren for læring i skolen er utvilsomt læreren. En lenge etterlengtet storsatsning på lærerrekrutering og statusløft for læreryrket er nå lansert. Den heter Har du det i deg?, skjer i regi av GNIST, og har egen kampanjeside der man kan ta en tøff test.

Har du det i deg? Heldigvis er GNIST mer enn bare en femårig rekruteringskampanje for å fylle opp studieplassene. I følge Bård Vegar Solhjell, er dette den største rekruteringskampanjen i offentlig sektor noen sinne. Her er det bred satsing for å styrke både kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikling av lærerprofesjonen. Det skal jobbes for å øke statusen til lærerne og sikre flere gode lærere i skolen i framtiden.

Kampanjen er en jakt på læreremner som har i seg det som blir kalt X-faktoren. Dette defineres som høy faglig kompetanse, formidlingsevne, en skarp hjerne og stort hjerte samt sterk ryggrad for å kunne være en god klasseleder.

Stortingsmelding nr. 11 (2008-2009), Læreren – rollen og utdanningen, som ble lagt frem den 6. februar, viser vei med mange konkrete tiltak.

Spørsmålet er om gnisten blir til flammer, eller om den slukner med et lite blaff. Spent på om lærerutdanninga legger vekt på faglig spesialisering og pedagogisk og didaktisk kompetanseløft, eller om det fortsatt skal satses på allmennlæreren?

Og med tolv år i skoleverket, har jeg lyst til å gjøre ferdig en mastergrad. Vil det dryppe litt på oss som er i skolen også? Håper det!

Ordet lønn har jeg ikke sett knyttet til kampanjen. Vil kompetanse – og statusløft også føre til lønnsøkning?

4 replies
 1. Mammadamen
  Mammadamen says:

  Endelig! Et av Regjeringens overordnede mål er at Norge skal bli en kunnskapsnasjon. Jeg mener derfor at faglig spesialisering er viktig! Pedagogisk og didaktisk kompetanse må selvfølgelig ligge i bunn, men jeg tenker norske lærere generelt er gode her… Jeg håper derfor faglig spesialisering blir vektlagt nå.

  Reply
 2. Rune
  Rune says:

  Mammadamen: Jeg er hjertens enig i kommentaren din.
  Finland har som kjent gjort det veldig bra på det faglige i ulike tester. Selv kjenner jeg den finske skolen gjennom min svigermor (lærer og logoped) og svoger (musikklærer, sanger, komponist), og en stor forskjell jeg har fanget opp på finsk og norsk skole, er spesialisering. De fleste finske lærere har master eller tilsvarende.
  I tillegg skjer det en utvelgelse i opptaksrundene til studiene. Karakterer er altså ikke alt som teller, men i stor grad om de “har det i seg.” Det er så vidt meg bekjent også slik at man tidlig må velg om man ønsker å spesialisere seg innenfor barnetrinn, u-skole eller videregående.
  Når jeg spør finske lærere som bor i Tromsø hva den største forskjellen på finsk og norsk skole er, svarer de som regel varm mat…

  Reply
 3. Annie
  Annie says:

  Jeg har hatt så stor glede av det du har skrevet om klasseromsledelse og har virkelig fått noe å tenke på og jobbe med,
  i en (til nå) utmattende lærerhverdag.
  Det er ikke for å stresse deg, men du sa at du skulle følge opp det temaet på bloggen, og så vidt jeg kan se har du ikke blogget noe stoff om det temaet i det siste.
  Det ville vært så fint å få flere tips om hvilke grep man må ta, for å holde på roen i klasserommet.
  Jeg sliter meg snart ut på å være “gem”. Har lyst til å være en vennlig og lun lærer, som representerer noe positivt for elevene, men det er snart ikke mer igjen av det idealet. Alt dette på grunn av ca. 4 elevers svært utagerende oppførsel i timene.
  Tenk om du kunne komme med flere inspirerende innlegg ,som kunne gi meg nye metoder og innfallsvinkler i klassen min.

  Reply
 4. Rune
  Rune says:

  Hei, takk for inspirerende kommentar! Jeg kan forsikre deg om at jeg skal holde løftet og skrive om de punktene jeg har skissert:
  Beholde roen – dine følelser
  Være forutsigbar og konsekvent
  Grensesetting – dine handlinger
  Kjøre løpet ut
  Eliminere tilbakesnakk
  Å håndtere det uventede
  Utagerende oppførsel er en stor utfordring. Håper du har et team som støtter deg, en solid ledelse i ryggen og foreldre/foresatte som kan stille opp. Det fine er at fra og med skolestart til høsten, kan du iverksette forebyggende klasseromsledelsestiltak.
  Lykke til!

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply to Mammadamen Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.