Statsminister Jens Stoltenberg til kamp mot tidstyvene i skolen


Kilde: tu.no
VG Nett melder at statsminister Jens Stoltenberg nå lover tiltak mot tidstyveri skolen. “Stoltenberg mener elever kan miste så mye som et skoleår som følge av bråk, uro og tekniske problemer”, skriver VG Nett. Ett av områdene statsministeren mener må forbedres, er uro i klasserommet. Mer tid skal gå til læring, og elevene vil få flere timer på skolen.

Det jobbes fra Regjeringens side med en ny stortingsmelding om situasjonen i skolen. Bakgrunnen er blant annet de dårlige resultatene norsk skole kunne vise til i den internasjonale Pisa-undersøkelsen som ble lagt fram i fjor høst (Pisa 2006). Seks framtredende skoleforskere ble derfor i slutten av januar (2008) invitert til Statsministerens kontor for å gi råd om hvilke tiltak som vil gi forbedringer i skolen. Stoltenberg vil arrangere flere slike møter for å få best mulig informasjon om utfordringene i skolen og hvordan de kan møtes. Senere vil foreldre, lærere og andre fagfolk bli invitert til å komme med sine synspunkter.

De seks forskerne var professor Svein Lie fra Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo, professor Peder Haug, Høgskolen i Volda, professor Gunn Imsen, NTNU, professor Thomas Nordahl, Høgskolen i Hedmark, professor Sølvi Lillejord, Institutt for utdanning og helse ved Universitetet i Bergen og forsker Nils Vibe NIFU STEP.

Etter møtet sa Stoltenberg at han vil ta med seg informasjonen han får under møtene i behandlingen av Stortingsmeldingen som blir lagt fram i vår om kvalitet i skolen, og likedan i stortingsmeldingen om ny lærerutdanning som blir lagt fram til høsten.

Dette mener forskerne må til:
(Kilde: utdanningsnytt.no)

1. Elevene får for liten tid i skolen til faglig læring. For mye tid går bort til andre ting, til å organisere undervisning, til å få orden og ro, etc.

2. Læreren må ha en sentral rolle. Det er viktig å styrke lærerrollen samt å sørge for etter- og videreutdanning av lærerne.

3. Skolen har gått for langt i å løse opp faste strukturer rundt undervisningen. Individualiseringen er for mye vektlagt. Utfordringen er å balansere utviklingen av elevenes evne til å ta selvstendig ansvar og samtidig ta vare på klassens betydning for læringen.

4. Norsk skole setter inn innsatsen for seint i forhold til å gi elevene spesialundervisning. Når 10 prosent av elevene har spesialundervisning i 10. klasse, har skolen ventet for lenge med å sette inn tiltak.

5. En tredel av elvene i videregående fullfører ikke. Dette er urovekkende og tiltak må iverksettes.