Statsministeren la vekt på skole i nyttårstalen 2008

Jens Stoltenberg
Bilde: Wikipedia.no
Det er oppsiktsvekkende at statsministeren i selveste nyttårstalen bruker tid på å allerede nå sette et kritisk blikk på de nye reformene i skolen. Han lovte en grundig gjennomgang av siste års skolereformer. Dette på grunnlag av en internasjonal rapport som for kort tid siden kom på bordet, og som viste at det ikke står så bra til med norsk skole.

For løse rammer i undervisningen?

Statsminister Jens Stoltenberg stilte spørmål om vi har “gått for langt i å løse opp de faste rammene rundt undervisningen?” Videre spør han om vi har “lagt for mye ansvar over til hver enkelt elev og de foresatte?” Stoltenberg inviterte i nyttårstalen foreldre og skolens folk over hele landet til samtaler. Han understrekte at hovedfokus vil være å styrke innsatsen i skolen. Allerede før jul, fikk skoleslagordet “ansvar for egen læring” refs av Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV).

Min første reaksjon er at dette høres meget bra ut. Rammene rundt undervisningen er blitt for løse, vil jeg påstå, uten å gå inn på en begrunnelse for min påstand her. Jeg ser med spenning fram til Regjeringens konklusjon og faktiske tiltak.

Konkrete tiltak

De konkrete tiltakene statsministeren nevnte, var flere timer i skolen, mer leksehjelp, forbedring av leseopplæringen, bedre lærerutdanning og etter- og videreutdanning for flere lærere. Utvilsomt et stort løft for skolen, og et kostbart et.

Han poengterte også at “skolen skal være en plass for læring og for grunnleggende kunnskaper i lesing, skriving og matematikk”, noe vel ingen kan benekte er krystallklart i nettopp den nye reformen, Kunnskapsløftet.

Stor nysgjerrighet knytter jeg til hva Stoltenberg mener med at “lærerne skal få et klart ansvar for hva elevene lærer i skolen.” Kan det bety at lærerne nå ikke har et klart ansvar for elevenes læringsutbytte?

1 reply
  1. Martin
    Martin says:

    Bet meg også fast i “lærerne skal få et klart ansvar for hva elevene lærer i skolen.” Et godt eksempel på noe som virker konkret men i virkeligheten ikke kunne vært mer generellt og upresist.

Comments are closed.