Fedre engasjerer seg lite i skolen

Foreldre spiller en avgjørende rolle i barns skolegang. Likevel kommer det fram i en undersøkelse at det er kvinnene som tar seg av kontakten med skolen i tre av fire tilfeller. Professor Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedmark sier til NRK at dette kommer fram av en undersøkelse blant 1400 foreldre over hele landet.

Fedrene må komme på banen

I tillegg til at 80% av lærerne i småskolen er kvinner, er det også mammaene som i stor grad ivaretar kontakten mellom skole og hjem. – Det er veldig viktig at det blir en sterkere maskulin stemme inn i skolen. Det vanlige samarbeidet nå er at en kvinnelig lærer prater med ei mor om en problematisk sønn, forteller Nordahl til NRK. Thomas Nordalh har ledet flere forskningsprosjekter om samarbeidet mellom hjem og skole i tilegg til å være forfatter av boka Hjem og skole: Hvordan skape et bedre samarbeid?

Savn etter en maskulin stemme i skolen

Nordahl mener dagens skole er femininisert, dominert av kvinner og at jenter gjør det mye bedre enn gutter. Derfor understreker han hvor viktig det er å skape en sterkere maskulin stemme inn i skolen. – Det vanlige samarbeidet nå er at en kvinnelig lærer prater med ei mor om en problematisk sønn, forteller Nordahl til NRK. I et intervju i NKR Alltid Nyheter 4. januar, gir han ros til både kvinnelige lærere og mødre for formidabel innsats i skolen. Behover for en ballanse er likevel sterkt til stede.

Kunnskapsministeren etterlyser også større fedreansvar i skolen

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell etterlyser også at fedre tar et større ansvar for oppveksten til barna.

– Vi må prøve å lage ordninger der vi stiller tydelige krav, og så må vi få til den sakte revolusjonen der fedre også blir opptatt av at det er viktig at man er tilstede i hverdagen til sin egne unger, sier Bård Vegar Solhjell til NRK.

Kunnskapsministeren sier til NRK at “de fleste foreldre i dag er utrolig aktive og stiller opp masse for sine egne unger, men noen har kanskje ikke kapasitet fordi det er ganske krevende. Derfor tror jeg at leksehjelp kan være viktig, og at noe mer av arbeidsoppgavene kan gjøres på skolen.”

Han mener skolen skal ha hovedansvaret for elevene, og at lærerne og rektor tydelig får ansvar. Samtidig må skolene huske på foreldrenes viktige rolle for utbyttet elevene har av undervisnigen.

Kilde: NRK: Hvor er Pappa?