Velkommen til teachertalk.no

Velkommen til et pedagogiske og didaktiske hjørne på nett. Når designet er ordentlig på plass, vil tekstene på denne siden inneholde egne refleksjoner rundt skoleaktuelle temaer med utgangspunkt i forfatterens hverdag som lærer. Lærere står selvsagt overfor svært mange av de samme utfordringene, og dette er mitt lille bidrag til å ha et lite pedagogisk og didaktisk refleksjonssted på nett.

Innleggene vil uungåelig nok speile min pedagogiske platform og praksisteori. Dette innebærer forhåpentligvis å dele erfaringer andre kanskje kan dra nytte av. I tillegg vil dere som stikker innom være mer enn velkomne til å kaste dere inn i diskusjonene og bidra med egne tanker og erfaringer.