Blog posts

A quick May 17 dab and a wave the flag

/
This young man spreads joy and fun and always puts me in a good…

A Blessed Christmas and a Joyous New Year

/
Since our family is somewhat dispersed most of the year, we were…

Support ADRA Norway's Ingathering 2016

/
I'd like to strike a blow for this year's ADRA Norway ingathering. I…

Congrats to our graduate 2016

/
On Monday, June 13, 2016, we celebrated the 2016 tenth grade…

Christmas special: Leaning beyond one's centre of gravity

/
Trying to lean beyond one's center of gravity definitely leads to a giant, awkward step forward to retain balance, but when there's Christmas tree magic, this may happen.

A very merry Christmas 2015

/
Greetings to you and thanks for dropping by my blog! Wishing…

A Photogenic Cat

/
Just a little update on this rather photogenic member of the…

My kid loves his school

/
I've been fortunate to have my youngest kid at a school where…

Happy Norwegian Constitution Day - 17. May

/
Constitution Day is a celebration of which children are the pivot…

Klasseromsledelse - Å eliminere tilbakesnakk

/
Et scenario hvor en elev tyr til tilbakesnakk mot læreren, utvikler…

Drammen kommunes IKT-plan for grunnskolen imponerer

/
Som IKT entusiast har jeg lenge vært på leit etter en anvendbar…

Økonomistyring på timeplanen

/
Det finnes sikkert myriader av nettressurser om personlig økonomi…

NIV invited to the Danish SDA Annual Congress June 1 - 5

I'm really excited that the NIV again have been blessed with…

Kurs: Vurdering for læring - del 2

/
"It is assessment which helps us distinguish between teaching…

Å korrigere noen: godt teamlederskap

/
De fleste lærere, og ikke minst skoleledere, kommer til å ha…

Hvordan håndterer din organisasjon / skole konflikt?

/
En god felles forståelse og rutiner for konflikthåndtering…

Kurs: Vurdering for læring - del 1

/
Som et ledd i et kompetanseløft i norsk skole arrangeres videreutdanningskurset…

Klasseromsledelse: Grensesettingens kroppsspråk

/
For å komme forstyrrelser i læringssituajsoner til livs, som…

Jippi! Fysisk aktivitet skal være del av utvidet skoledag

/
Denne nyheten har jeg ventet lenge på! I august 2009 presenterte…

"Har du det i deg?" Storsatsning på lærerrekrutering, endelig!

/
Den viktigste rammefaktoren for læring i skolen er utvilsomt…

Klasseromsledelse: En god lærer må være konsekvent

/
Det går ikke an å nesten være konsekvent. Enten så er du…

Mèn alvor - behold roen

/
Læreryrket er en av de mest stressende jobbene som finnes. Jeg…

Rampete Robin - forstå bølleadferd

/
Franscesca Simon De som har opplevd bøkene til Francesca Simons…

Undervisning som funker: Finne forskjeller og likheter

/
Man skulle kanskje tro det er lett å velge en god læringsaktivitet.…

Klasseromsledelse: Rutiner i klasserommet

Skal man få god flyt i klasseromsmaskineriet der minimalt med…

Klasseromsledelse: Ansvarliggjøring avgjørende for høy kvalitet

I klasserommet ønsker vi å erstatte sløving med kvalitetsarbeid…

Ved min ungdomsskolelærers føtter

/
Med god grunn har jeg kommet til konklusjonen at min klassestyrers…

Klasseromsledelse: Hvordan kan du skape gode relasjoner til hver enkelt elev?

Noe av det viktigste en lærer kan gjøre, er å styrke elevens…

Statsminister Jens Stoltenberg til kamp mot tidstyvene i skolen

Kilde: tu.no VG Nett melder at statsminister Jens Stoltenberg…

Digging into our past

/
For years I've had a fascination for ancestral quests, asking…

Klasseromsledelse: Å skape motivasjon

/
Motivert? Produktiviteten i læringsarbeid er avhengig av balansen…

Fedre engasjerer seg lite i skolen

Foreldre spiller en avgjørende rolle i barns skolegang. Likevel…

Statsministeren la vekt på skole i nyttårstalen 2008

/
Bilde: Wikipedia.no Det er oppsiktsvekkende at statsministeren…

Klasseromsledelse - å lære ved å gjøre

/
Benytter vi effektive verbal veiledning sammen med visualisering,…

Visualisering mangedobler læringsutbyttet

Skal man veilede elevene i læringsarbeidet i klasserommet, er…

Verbale tilbakemeldinger i veiledningsarbeid

Å gi muntlig veiledning mens klassen arbeider, tar tradisjonelt…

Avvende lært hjelpeløshet

/
Lært hjelpeløshet gjelder forbausende mange i skolen, kanskje…

Klasseromsledelse - utnytt nærhet

God klasseromsledelse bør føre til økt læringsutbyte for…

Klasseromsledelse - typiske feilskjær

Dr. Fred Jones forskning tyder på at de fleste ferske lærere…

Stephen Krashen om fremmedspråkopplæring

Dropp kjedelig grammatikkundervisning og glosepugg. Den anerkjente…

Læringsstiler - hva er nå det?

I følge Valorie King, er det 127 ulike faktorer som bidrar…

Hvordan motivere for læringsarbeidet?

Motivasjon er utvilsomt avgjørende for læring. Likevel mangler…